Get Adobe Flash player

Z historie klubu

Úvod

Co stálo na samém počátku tohoto klubu a proč byl vlastně založen? Kdo má zájem se dozvědět něco bližšího, ať čte dále tyto stránky. Majitelé starých, dobře udržovaných a zajímavých osobních automobilů, kteří nechtěli, aby tato auta skončila v Kovošrotu, museli o svá vozidla nejen průběžně pečovat, ale jejich zájem bylo především vozidla uvádět do původního stavu. Tím vznikl nápad sdružovat se v různých, v tu dobu začínajících klubech při ZO Svazarmu, tzv. Veteran Car Clubech. Pro nás, zájemce o historická vozidla, byl VCC v Šumperku nejbližší. Se vstupem do VCC Šumperk jsme se zúčastňovali různých soutěží. První soutěž, které jsme se zúčastnili, byl již 9. sraz historických vozidel Brno-Soběšice 1977, pořádaný v rámci Brněnského strojírenského veletrhu. Tato první soutěž, velice pro nás úspěšná, prakticky dala podnět k založení Veteran Car Clubu v Červené Vodě. Od prvního nápadu až k ustavení klubu uběhly necelé dva roky.

Založení klubu

Veteran Car Club v Červené Vodě byl založen na ustavující schůzi dne 2.3.1979, kdy se dalo dohromady asi 5 nadšenců, kteří fandili historickým automobilům a motocyklům. Při založení klubu vlastnili členové pět těchto vozidel. Byla to vozidla nerenovovaná, která čekala teprve na vlastní renovaci. Originál součástky a dokumentace se sháněly po různých burzách, které již pořádaly různé kluby. Renovovala se vozidla: Tatry, Škodovky, Mercedesy, Pragovka a také motocykly. S postupem času přibývalo i členů a fandů klubu, kolem roku 1985 jich bylo asi 40, a to nejen z Červené Vody, ale také Králík, Rudy n. Moravou, Olšan, Lanškrouna, Verměřovic a Liberka v okrese Rychnov n. Kněžnou. V tu dobu již vlastnili členové VCC zhruba 16 automobilů a 10 motocyklů.

První burza ND

S narůstajícím počtem vozidel v klubu byla také větší poptávka po náhradních dílech. Proto se členové dohodli na uspořádání vlastní burzy. První burza náhradních dílů na historická vozidla se konala dne 6.9.1980 na místním koupališti. I přes nepříznivé počasí se na ni sjelo poměrně velké množství zájemců. Později se členové klubu rozhodli pořádat burzy dvě, a to ve stejném termínu každý rok – první sobotu v květnu a poslední sobotu v srpnu. Tyto jarní a podzimní burzy byly velice úspěšné a sjíždělo se na ně velké množství fandů, i ze zahraničí, kteří jezdili náhradní díly nejen kupovat, ale také prodávat.

Renovace a testování vozidel

Zrenovovat historické vozidlo bylo vždy časově i finančně velmi náročné, což představovalo asi 2000 hod. práce podle stavu vozidla. Zrenovovaná vozidla se dále hodnotila dle originality dílů a kvality provedené práce , např. lakování, čalounění, elektroinstalace, výdřevy karoserie a veškerých agregátů, jako je motor, převodovka, přední a zadní náprava. Takto zrenovovaná vozidla hodnotila testační komise, složená ze znalců značek automobilů a zařazovala je do tří kategorií podle originality a původnosti. 1. kategorie byla hodnocena do 25 trestných bodů, kde vše muselo být původní a vozidlo pečlivě zrenovované. 2. kategorie byla od 25-50 bodů, kde muselo být vše původní, ale provedení mělo různé menší nedostatky. 3. kategorie byla od 50 bodů výše, čemuž odpovídalo hůře provedené renovování nebo nepůvodnost součástek. Takto ohodnocená vozidla 1. a 2. kategorie se zúčastňovala různých kvalitnějších a zajímavějších historických soutěží a výstav s mezinárodní účastí. Vozidla renovovaná ve VCC Červená Voda byla hodnocena při testování v 1. a 2. kat. s nižším počtem trestných bodů. Proto jsme se mohli zúčastňovat různých velkých soutěží u nás, jako např. Brno-Soběšice, Zbraslav-Jíloviště, Pražská veteran rallye, Rallye Strakonice, Ale také v zahraničí: Rallye Czongrád v Maďarsku, Rajd Samochodow Zabytkowych v Bielsko-Biale a Katowice v Polsku, Solingenu a Drážďanech v Německu, soutěže ve Vídni, na Slovensku „Od Dunaje k Tatrám“ a dalších.

Vlastní soutěž historických vozidel

Členové klubu se také rozhodli po získání různých zkušeností pro uspořádání vlastní soutěže. 1. soutěž historických vozidel v Červené Vodě se konala ve dnech 19.-21.6.1981 při příležitosti 500. výročí založení obce Červená Voda a 30. výročí založení Svazarmu v obci. Na tomto prvním srazu startovalo 39 automobilů a 24 motocyklů. Tato soutěž se pořádá pravidelně každé dva roky v okolí Červené Vody. Začíná soutěží zručnosti a na dalších kontrolách se plní různé prvky ve zručnosti a znalostí z automobilové historie. Za dobu trvání klubu se jel již XIV. ročník soutěže.

Putovní výstavy

U příležitosti slavnostní jízdy historických motocyklů Bohmerland-Čechie dne 5.7.2003 na trase Horní Počernice-Králíky jsme i my vystavovali na náměstí v Králíkách. Tak začala naše spolupráce s p. Jiřím Zezulkou z H. Počernic. V roce 2004 jsme znovu společně pořádali výstavu historických vozidel na králickém náměstí. Zde vznikla myšlenka uspořádat další rok tuto výstavu jako putovní. A tak jsme 2.-3.7.2005 s velkou podporou sponzorů i samotných měst pořádali „Putovní výstavu historických vozidel vyrobených do r. 1945“. Vystavovalo se v sobotu odpoledne na náměstí v Králíkách, v neděli dopoledne na náměstí ve Štítech a odpoledne v Letohradě v areálu Muzea řemesel. Účastníci v dobovém oblečení předváděli své „miláčky“. Z našeho klubu bylo vystaveno 8 aut a 1 motocykl. Vzhledem k náročnosti uspořádání akcí jsme se rozhodli konat každý lichý rok „putovní výstavu“ a sudé roky „sraz histor. vozidel“.

Další zajímavé akce

Vozidla VCC Červená Voda se objevila i v různých filmech a též ve známém a úspěšném seriálu „Četnické humoresky“. Společně s S.K.A.M. Olomouc také pořádáme „veterán piknik“ v Olšanech u Šumperka, kdy se setkáváme společně při dobrém obědě, nějaké sportovní akci a posezení při hudbě a popovídání. Rovněž jsme uspořádali pro členy i nečleny VCC zájezdy do Německa a Francie a také do Vídně.

Nejbližší akce

 


5.5 2018
JARNÍ BURZA


8 – 9.6 2018
XX. Sraz historických vozidel

Červená Voda


25.8.2018
PODZIMNÍ BURZA

 


 

 

 

vcccv2016