Get Adobe Flash player

Modele warstwowe osi

W praktyce modèle OSI został częściowo zmodyfikowany. Najczęstszą zmianą było połączenie warstwy fizycznej oraz łącza danych w jedną. Wynikało à z praktycznych Cech tych warstw, które powodowały, że nie dało się odseparować ich pracy OD siebie. Nie należy mylić modelu OSI-RM z TCP/IP. Mimo Pewnego podobieństwa Oba te MODELE nie są w entierement zgodne. Modèle TCP/IP Powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku wieku i określany jest mianem modelu Sieci Internet. Składa się z Czterech warstw: bien qu`il ne soit pas développé dans le modèle de référence OSI et non strictement conforme à la définition OSI de la couche de transport, le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole UDP (User Datagram Protocol) de la suite de protocole Internet sont communément classés comme protocoles de couche-4 dans OSI. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. Organisation internationale de normalisation) na początku lat osiemdziesiątych dostrzegła potrzebę stworzenia modelu sieciowego, Dzięki któremu producenci mogliby opracowywać współpracujące ze sobą rozwiązania Sieciowe. W taki sposób powstała specyfikacja systèmes ouverts interconnexion modèle de référence, która do Polskich Norm została zaadaptowana w 1995 Roku. Modèle ISO OSI RM jest traktowany jako modèle Odniesienia (wzorzec) dla większości Rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział Systemów sieciowych na 7 warstw (ang. Layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób.

Został przyjęty przez ISO w 1984 Roku a najbardziej interesującym organem jest WSPOLNY Komitet powołany przez ISO/CEI, zwany Comité technique mixte 1-technologies de l`information (JTC1). Formalnie Dzieli się jeszcze na podkomitety SC. Wyróżniamy Trzy warstwy Górne, CZYLI warstwę aplikacji, prezentacji i sesji. Ich zadaniem jest Współpraca z oprogramowaniem realizującym zadania zlecane przez użytkownika systemu komputerowego. Tworzą un pewien interfejs, qui Pozwala na komunikację z warstwami niższymi. Ta sama warstwa realizuje Dokładnie odwrotne Zadanie w zależności OD kierunku votre danych. Przyjmijmy, że Dane przepływają w dół modelu OSI, Kiedy lzy OD użytkownika ne urządzeń sieciowych oraz w Leszkiem w przeciwnym wypadku. Modèle wzorcowy ISO OSI (modèle de référence d`interconnexion de système ouvert angielskie), Jest kompleksowy standard komunikacji sieciowej (ISO 7498).

Proces komunikacji WG Tego modelu został podzielony na 7 etapów, zwanych warstwami, ze względu na sposób przechodzenia Informacji pomi, ZY nimi. Według modelu OSI Każdy protokół komunikuje się ze swoim odpowiednikiem, BW-ącym implementacją Tego samego Protokołu wrównorzde nej warstwie komunikacyjnej systemu odległego. Dane jakiej są OD wierzchołka stosu, poprzez kolejne warstwy, flippant do warstwy fizycznej, która przesyła je poprzez Sieć odległego Hosta. Modèle OSI opisuje droge danych OD aplikacji w systemie jednej stacji roboczej do aplikacji w systemie Drugiej. Przed wysłaniem Dane wraz z przekazywaniem ne niższych warstw Sieci zmieniają swsformat, co NOSi nazwę procesu kapsułkowania (enkapsulacji).

Nejbližší akce

 


5.5 2018
JARNÍ BURZA


8 – 9.6 2018
XX. Sraz historických vozidel

Červená Voda


25.8.2018
PODZIMNÍ BURZA

 


 

 

 

vcccv2016